Grants / European funds

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na zakup maszyn:

Dzięki temu:

Projekt współfinansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 

Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

Działanie 3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

trust us: