Contact

MADROX S.A.

Stojadła
ul. Kołbielska 53
05-300 Mińsk Mazowiecki 

tel/fax: (+48) (25) 758 56 89
758 14 31
758 62 61

email: madrox@madrox.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000506701
NIP: 822-000-81-43
Share capital: 150 000 zł

ENQUIRY FORM

trust us: