Kontakt

MADROX SPÓŁKA AKCYJNA

Stojadła
ul. Kołbielska 53
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax: (+48) 25 758 56 89
tel.: (+48) 25 758 14 31
tel.: (+48) 25 758 62 61

madrox@madrox.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000506701
NIP: 822-000-81-43
Kapitał zakładowy: 150 000 zł

Formularz kontaktowy

Zaufali nam: